1
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HÒA
Mã số thuế: 0315550430
Ngành nghề chính: Dịch vụ phục vụ đồ uống
Ngày cấp: 07/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÀ PHÊ GIẢI KHÁT BÍCH TRÂM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống