1
Người đại diện: PHẠM THỊ THU DUNG
Mã số thuế: 3702761723
Ngành nghề chính: Dịch vụ phục vụ đồ uống
Ngày cấp: 16/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÀ PHÊ VÕNG THU DUNG

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ phục vụ đồ uống