1
Tỉnh thành : KIÊN GIANG
Điện thoại: 0981922077
Người đại diện: Nguyễn Trung Hiền
Mã số thuế: 1702147541
Ngành nghề chính: Chế biến và bảo quản rau quả
Doanh Nghiệp Tư Nhân Chế Biến Thực Phẩm Trung Hiền

Danh mục ngành nghề:

  • Chế biến và bảo quản rau quả
  • Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
  • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản