1
Người đại diện: HOÀNG THỊ PHƯỢNG
Mã số thuế: 3702763907
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngày cấp: 22/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHO THUÊ LƯU TRÚ HOÀNG THỊ PHƯỢNG

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày