1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: TRẦN VĂN TUẤN
Mã số thuế: 3702775959
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm chịu lửa
Ngày cấp: 29/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI MINH TUẤN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Sản xuất sản phẩm chịu lửa