1
Điện thoại: 0932633622
Người đại diện: PHAN THANH HIỀN
Mã số thuế: 3901278415
Ngành nghề chính: Hoạt động cấp tín dụng khác
Ngày cấp: 11/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ BẢO PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán mô tô, xe máy
  • Hoạt động cấp tín dụng khác
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất