1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0902693836
Người đại diện: Nguyễn Liên Ngọc
Mã số thuế: 0315542479
Ngành nghề chính: Hoạt động cấp tín dụng khác
Ngày cấp: 05/03/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LIÊN NGỌC

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ ăn uống khác
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Hoạt động cấp tín dụng khác
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động