1
Tỉnh thành : KIÊN GIANG
Điện thoại: 0916811394
Người đại diện: LÝ VĂN VĨ
Mã số thuế: 1702157155
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 20/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI SẢN KIM DƯ

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thực phẩm
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ