1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0902743692
Người đại diện: PHẠM MINH TIẾN
Mã số thuế: 0315525522
Ngành nghề chính: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KD THỰC PHẨM BẢO KIM

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn gạo
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Quảng cáo
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại