1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 8229776
Người đại diện: Nguyễn Thị Lệ Hoa
Mã số thuế: 0315454141
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN KING STAR (NTNN)

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày