1
Tỉnh thành : BẠC LIÊU
Điện thoại: 0945884997
Người đại diện: Nguyễn Đức Thiện
Mã số thuế: 1900663650
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHAI TRÍ HỘ PHÒNG

Danh mục ngành nghề:

  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu