1
Điện thoại: 0982535939
Người đại diện: Nguyễn Chinh
Mã số thuế: 0315606450
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH MUA BÁN VÀNG BẠC KIM THÀNH DANH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan