1
Điện thoại: 0965058467
Người đại diện: LÊ THỊ ĐỌN
Mã số thuế: 3702767612
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngày cấp: 06/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ THỊ ĐỌN

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày