1
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN DUY ÁNH
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4649 : Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Ngành nghề kinh doanh:

– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ Chi tiết: Bán buôn cà phê, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI