1
Điện thoại: 0949296737
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC DUYÊN
Mã số thuế: 3702767651
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngày cấp: 06/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN NGỌC DUYÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày