1
Điện thoại: 0937376649
Người đại diện: NGUYỄN VĂN BƠN
Mã số thuế: 3702767475
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngày cấp: 06/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN VĂN BƠN

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày