1
Điện thoại: 0976600760
Người đại diện: PHÙNG MINH HIẾU
Mã số thuế: 3702765735
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngày cấp: 26/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ NGHỈ CHO THUÊ LƯU TRÚ PHÙNG GIA

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày