1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: THÁI THỊ HOÀI
Mã số thuế: 3702745496
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ THÁI THỊ HOÀI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Hoạt động viễn thông khác