1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC PHONG
Mã số thuế: 3702723703
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Trọ Đức Phong

Danh mục ngành nghề:

  • Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Khách sạn
  • Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự