1
Điện thoại: 0913384774
Người đại diện: HOÀNG NGỌC VINH
Mã số thuế: 0601178485
Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 16/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN RUBY 18 LỘC VƯỢNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu