1
Người đại diện: Nguyễn Văn Đức
Mã số thuế: 3702768461
Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Ngày cấp: 10/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT GIA CÔNG CƠ KHÍ – GỖ VĂN ĐỨC

Danh mục ngành nghề:

  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế