1
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT NGUYỄN MINH TRÍ
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

2220 : Sản xuất sản phẩm từ plastic

Ngành nghề kinh doanh:

– 2220: Sản xuất sản phẩm từ plastic
+ Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm nhựa chính phẩm (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI