1
Điện thoại: 0948326386
Người đại diện: VŨ THỊ PHƯƠNG
Mã số thuế: 4700275053
Ngành nghề chính: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT RAU QUẢ SẠCH ANH PHONG

Danh mục ngành nghề:

  • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh