1
Tỉnh thành : VĨNH LONG
Điện thoại: 0909943474
Người đại diện: Võ Văn Lượm Bảy
Mã số thuế: 1501113077
Ngành nghề chính: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SỬA CHỮA TÀU THUYỀN BẢY THUẬN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
  • Đóng tàu và cấu kiện nổi
  • Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí
  • Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)