1
Tỉnh thành : ĐẮK NÔNG
Điện thoại: 0984546880
Người đại diện: Nguyễn Văn Toản
Mã số thuế: 6400446544
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU TOẢN THƯ

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ