1
Tỉnh thành : QUẢNG TRỊ
Người đại diện: Trần Thị Hải Yến
Mã số thuế: 3200707842
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY HẢI SẢN LÂM THƯ

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn tổng hợp
  • Bốc xếp hàng hóa
  • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
  • Cho thuê xe có động cơ
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ