1
Tỉnh thành : KIÊN GIANG
Điện thoại: 0948880204
Người đại diện: TRƯƠNG VĂN NGHIỆP
Mã số thuế: 1702154700
Ngành nghề chính: Khai thác thuỷ sản biển
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯƠNG VĂN NGHIỆP

Danh mục ngành nghề:

  • Khai thác thuỷ sản biển