1
Điện thoại: 0918702833
Người đại diện: Nguyễn Thị Tùng
Mã số thuế: 2100645245
Ngành nghề chính: Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
Ngày cấp: 08/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN CHUYỂN HAI TÙNG

Danh mục ngành nghề:

  • Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa