1
Điện thoại: 0912835202
Người đại diện: MAI QUỐC CƯỜNG
Mã số thuế: 5000864369
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày cấp: 26/02/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC CƯỜNG THƯ

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan