1
Tỉnh thành : HẢI DƯƠNG
Người đại diện: NGUYỄN QUÝ VỮNG
Mã số thuế: 0801269154
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HƯƠNG VỮNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại