1
Tỉnh thành : TUYÊN QUANG
Điện thoại: 0972386842
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN VINH
Mã số thuế: 5000868349
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày cấp: 25/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM LINH TUYÊN QUANG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh