1
Tỉnh thành : THANH HÓA
Điện thoại: 0336243511
Người đại diện: Lê Trí Thái
Mã số thuế: 2803024805
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THÁI NGÂN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Sản xuất kim loại màu và kim loại quý