1
Người đại diện: NGÔ THỊ KIM YẾN
Mã số thuế: 2500627184
Ngành nghề chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Ngày cấp: 25/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC YẾN BÌNH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại