1
Điện thoại: 0901018292
Người đại diện: NGUYỄN THANH TƯƠI
Mã số thuế: 1402111209
Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày cấp: 11/12/2018
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HỮU PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh