497
Ngành nghề : HÓA CHẤT
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39103388
DOW CORNING SINGAPORE PTE., LTD – REP. OFFICE
Các sản phẩm silicone cung cấp cho các ngành công nghiệp từ xây dựng cho tới chăm sóc cá nhân, từ ôtô và thiết bị cho tới ngành dệt. Cung cấp các dịch vụ, công nghệ và kỹ năng để cải thiện hiệu quả sản xuất và nâng cao vị thế cạnh tranh cho sản phẩm
  • HÓA CHẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI