1
Tỉnh thành : QUẢNG TRỊ
Điện thoại: 02336509268
Người đại diện: NGÔ KIM THÁI
Mã số thuế: 3200680076
Ngành nghề chính: Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
HẠT KIỂM LÂM KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐAKRÔNG

Danh mục ngành nghề:

  • Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan