821
Ngành nghề : ĐỒ ĂN NHANH
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 62751000
Hotline: 0987536969
Hệ thống Gà rán Kúccu
Địa chỉ Gà rán Kcccu

CƠ SỞ 1 ĐỖ QUANG
Số 23, Ngõ 26 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 024 6275 1000

CƠ SỞ 2 NGUYỄN PHONG SẮC
Số 68, Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 024 8586 6969

CƠ SỞ 3 PHÓ ĐỨC CHÍNH
Số 196, Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà nội
Tel: 036 479 6969 – 024 3862 5656
Đồ ăn nhanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI