431
Ngành nghề : HIỆP HỘI
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39105038
HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP KCN TP. HCM (HBA)
QUẢN LÝ CÁC HỘI VIÊN (DN & CÁ NHÂN) HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN KCX, KCN TP. HỒ CHÍ MINH
  • HIỆP HỘI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI