1
Điện thoại: 0914950423
Người đại diện: HKD Nguyễn Thị Bích Ngọc
Mã số thuế: 3502437991
Ngày cấp: 08/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HKD NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC