1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0981688518
Người đại diện: Chu Thị Hiên
Mã số thuế: 0109200945
HỘ KINH DOANH CHU THỊ HIÊN