1
Điện thoại: 0982769959
Người đại diện: Đỗ Lực
Mã số thuế: 0109369081
Ngày cấp: 07/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỘ KINH DOANH KIM KHÍ ĐỖ GIA