1
Điện thoại: 0915201185
Người đại diện: NGUYễN VăN HưNG
Mã số thuế: 0109369691
Ngày cấp: 07/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HƯNG – 1985