1
Điện thoại: 0972389612
Người đại diện: Phạm Minh Tâm
Mã số thuế: 0109369331
Ngày cấp: 07/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỘ KINH DOANH PHẠM MINH TÂM