1
HOÀNG ỚT SHOP 1 – CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT LÂM DƯƠNG
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4641 : Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Ngành nghề kinh doanh:

– 4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI