37
Ngành nghề : THƯƠNG MẠI - CÔNG TY
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38235883
Website: www.hktdc.com
HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN TM HỒNG KÔNG
  • THƯƠNG MẠI – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI