1
Điện thoại: 02993871199
Người đại diện: DIỆP VIỆT CHÂU
Mã số thuế: 2200761164
Ngành nghề chính: Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
Ngày cấp: 12/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN TRẦN ĐỀ

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp