1
Tỉnh thành : YÊN BÁI
Điện thoại: 0367939124
Người đại diện: HÀ KIM BÌNH
Mã số thuế: 5200894579
Ngành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng khác
HỢP TÁC XÃ BÌNH NGỌC

Danh mục ngành nghề:

  • Chăn nuôi gia cầm khác
  • Đại lý du lịch
  • Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt
  • Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai
  • Trồng cây ăn quả khác
  • Trồng rừng và chăm sóc rừng khác