1
Điện thoại: 0974430446
Người đại diện: NGUYỄN LÊ THẠCH THẢO
Mã số thuế: 5801403803
Ngành nghề chính: Trồng cây cà phê
Ngày cấp: 25/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ CÀ PHÊ ARABICA CHAPPI LẠC DƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)
  • Trồng cây cà phê