1
Tỉnh thành : SÓC TRĂNG
Điện thoại: 0939040620
Người đại diện: Trương Ngọc Hơn
Mã số thuế: 2200777333
Ngành nghề chính: Trồng cây ăn quả
HỢP TÁC XÃ CÂY ĂN TRÁI 26/3

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thực phẩm
  • Trồng cây ăn quả