1
Tỉnh thành : HÀ GIANG
Điện thoại: 0389100785
Người đại diện: Trần Thị Duyên
Mã số thuế: 5100479963
Ngành nghề chính: Chăn nuôi trâu, bò
Ngày cấp: 18/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI GIA SÚC XÃ BẰNG HÀNH

Danh mục ngành nghề:

  • Chăn nuôi lợn
  • Chăn nuôi trâu, bò
  • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
  • Trồng rừng và chăm sóc rừng
  • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp